top of page
SKW_0003.jpg

MENER DU AT VI IKKE SKULLE RINGT DEG?

Vi forstår at uventede anrop kan være frustrerende og vi ønsker å gi deg fullstendig klarhet rundt hvorfor vi har ringt deg. Hos Citero tar vi telefonsalg på alvor og følger strenge retningslinjer for å sikre en god opplevelse for alle våre samtalepartnere.

Vi er en seriøs aktør som respekterer ditt personvern og forstår viktigheten av å overholde reglene for telefonsalg. Hvis du har reservert deg mot telefonsalg og vi fortsatt har ringt deg, beklager vi eventuelle ulemper og forsikrer deg om at dette ikke var vår intensjon.

MULIGE ÅRSAKER TIL SAMTALEN KAN VÆRE:

ORGANISASJON DU HAR ET KUNDEFORHOLD TIL

Vi kan ha kontaktet deg på vegne av organisasjoner du allerede har et kundeforhold til

DIN ANMODING OM KONTAKT

Dersom du har bedt om å bli kontaktet av en av våre kunder, for eksempel ved å legge igjen kontaktinformasjon på deres nettside, kan vi ha kontaktet deg som et svar på din forespørsel

FEILTAKELSE I RESERVASJON FOR TELEFONSALG

I noen sjeldne tilfeller kan det ha vært en feiltakelse i reservasjonen for telefonsalg

ENDRING I PERSONOPPLYSNINGER

Dersom det har vært endringer i dine personopplysninger, for eksempel ved at du har fått et nytt telefonnummer eller adresse, kan det være at reservasjonen din ikke er oppdatert i våre registre

HVORFOR TAR VI OPPTAK AV SAMTALER?

Vi forstår viktigheten av personvern og sikkerhet når det gjelder dine samtaler med oss.

Derfor tar vi følgende forhåndsregler:

Samtykke: Før vi starter samtaler, informerer vi tydelig om opptaket og innhenter samtykke fra samtalepartneren. 

Lagring og tilgang: Opptakene lagres på sikre servere og er kun tilgjengelige for autoriserte ansatte med behov for tilgang i samsvar med gjeldende lover og retningslinjer. 

Retensjonstid: Vi beholder opptakene i henhold til relevante lover og forskrifter, og sletter dem når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innhentet for. 

Opptak av samtaler gir både deg og oss en trygghet:

Kvalitetssikring og etterlevelse: Vi bruker opptak av samtaler for å sikre at vi opprettholder høye standarder på salg, etterlever regler og forskrifter, og løser eventuelle bekymringer eller misforståelser som måtte oppstå under samtaler.

Sikkerhet og trygghet: Opptakene sikrer at vi har nøyaktige opptegnelser av våre avtaler og forpliktelser overfor deg. Dette sikrer en tryggere og mer pålitelig opplevelse for deg som kunde. 

bottom of page